"Med Föreningshusets totallösning hann vi fokusera mer på bland annat lobbyfrågor"

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet
Foto: Hanna Mi Jakobson

Kanslitjänster

Många föreningar har svårt att ge den service och vara så närvarande som många medlemmar önskar. Många föreningar har helt enkelt inte råd med ett kansli. Det är ett ständigt pusslande med tider och vem eller vilka som ska ställa upp. Den svenska modellen bygger mycket på att ideella krafter ställer upp och det är en vanlig källa till konflikter och slitningar. Alla vill väl men alla är stressade. Hur löser man problemet? Prata med oss på Föreningshuset.

Med hjälp av Föreningshuset kan få ett fullt fungerande kansli med utmärkt medlemsservice som dynamiskt anpassar sig till kansliets arbetsbelastning. Ni behöver inte längre vara begränsade av korta öppettider eller förtroendevaldas brist på tid – vi låter er förening hålla öppet varje dag i veckan och hjälper er med alla kanslitjänster ni behöver. Allt detta med Föreningshusets professionella personal som brinner för kansliarbete.

Kontakta oss

Fullt utbildad kanslipersonal och kanslikontor från dag ett

Föreningshuset har mer än 40 års erfarenhet av föreningsadministration och tar idag hand om över 300 föreningar. Förutom att svara på inkommande samtal, e-post och vanlig post är vi också behjälpliga med tjänster kring bokningar av event och konferenser, ser till att nya medlemmar får information de ska ha, håller lager med föreningens bokföringsarkiv, trycksaker m.m. Vi tar även hand om distribution av trycksaker inklusive layout och tryck åt föreningen.

Vilken nivå passar din förening?

Idag erbjuder Föreningshuset olika typer av kanslitjänster. Om du behöver mer löpande tjänster kan du outsourca hela eller delar av din kansliavdelning till oss. Då skriver vi ett avtal där vi tydligt definierar vad din förening behöver, i vilken omfattning och hur länge. Du ska vara fullständigt trygg med vad du köper och med vilka som kommer hjälpa dig. Detta kallade vi tidigare för avtalskansli.

Ibland uppstår behov på kort varsel och då hjälper vi gärna till. Föreningshusets kansli har resurser som kan sättas in med kort ledtid för olika kansliuppdrag. Det kan ses som att Föreningshuset gör en akututryckning för att lösa dina behov snabbt när det blivit panik. Brådskar det kan vi normalt hantera både e-postutskick samt utskick via post samma dag som ni lägger beställningen! Detta kallade vi tidigare för avropskansli.


"Föreningshuset stöttar upp under sommar och jul när vårt lilla kansli har semesterstängt, och tar hand om medlemmarnas samtal och frågor."

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Det är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Föreningshuset hjälper TEV med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Madelene