"Vi behövde en starkare närvaro i Stockholm och då passade Föreningshusets totallösning perfekt"

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet
Foto: Hanna Mi Jakobson

Föreningshuset frigör kraften i svenskt föreningsliv

Föreningshuset har ett mål. Det är att frigöra kraften i Sveriges föreningar. Kort och gott – vår mission är att hjälpa våra kunder till ett bättre och roligare föreningsliv. Det har vi gjort sen starten 1972 och idag hjälper vi mer än 300 föreningar med sammanlagt 260 000 medlemmar.

Föreningshuset är Sveriges ledande expert på all typ av administration för föreningar.

"Föreningshusets lösningar ger oss kraft att hitta de bästa isarna"

Lars Engelbrecht, skattmästare (kassör) och styrelsledamot i Stockholms Skridskoseglarklubb SSSK
Foto: Lars André
Foto: Hanna Mi Jakobson

"Med Föreningshusets totallösning hinner vi fokusera mer på bland annat lobbyfrågor"

Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet jobbar för en bättre cykelmiljö i Sverige, på många olika sätt. Till exempel genom att driva olika projekt, erbjuda cykelutbildningar eller påverka politiker och trafikplanerare.

Föreningshuset hjälper Cykelfrämjandet med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Lars

"Med ekonomi och bokslut på plats kan vi fortsätta bli bättre på att rädda liv"

Christina Teiner, Styrelseledamot på Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS)

Röda Korsets Sjuksköterskeförening (RKS) bildades 1997 och är en intresseförening/ideell förening som verkar för ännu bättre sammanhållning mellan de sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Högskola i Stockholm eller Boden.

Föreningshuset hjälper RKS med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Christina

"Föreningshuset är och har varit ett fantastiskt stöd"

Madelene Lundin, kommunikatör på TEV

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Det är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Föreningshuset hjälper TEV med bland annat: Kontakta oss Eller läs hela intervjun med Madelene