Kundreferenser

Vi på Föreningshuset hjälper idag mer än 300 föreningar med 260 000 medlemmar. Och det är vi stolta över. För vi vet attt Sverige, samhället och demokratin också växer och blir starkare med ett livskraftigt föreningsliv. För att bättre förstå hur det är att driva en förening och vad våra kunder gör så har vi intervjuat några av föreningar. Läs gärna intervjuerna nedan!


Några av våra kunder som är ideella föreningar

Några av våra kunder som är samfällighetsföreningar

 • Trubaduren Samfällighetsförening
 • Eknäs Samfällighetsförening
 • Spersboda Samfällighetsförening
 • Vidja Vägförening
 • Gärdsnäsbåtarnas Samf. Förening
 • Västermarkens Vägförening
 • Backvindelns Samfällighetsförening
 • Närlunda Vägförening
 • Gärdsnäs/Gärdsnäsvägarnas SF
 • Norra Tynningö SF
 • Skärvagsvallens SF
 • Sommarbo-Tegelö Vägsamfällighetsför
 • Torkilstötens Samfällighetsförening
 • Tofsö Samfällighetsförening
 • Utbyvägens Ledningssamfällighet
 • Furusunds Samfällighetsförening
 • Alhagens Samfällighetsförening
 • Taxinge S:a Samfällighetsförening
 • Ramundbergets Samfällighetsförening
 • Västra Ingarö Vägförening
 • Tuvängens Vägförening
 • Björklinge Vägförening
 • Bromskärs hamn samfällighetsför.
 • Backatorps Samfällighetsförening
 • Åby - Jursla Vägförening
 • Bullandövägens Samfällighetsför.
 • Bällskärs Norra Samf. Förening
 • Söderöra Samfällighetsförening
 • Resarö Vägförening
 • Skärlinge Samfällighetsförening
 • Norra Yngerns Samfällighetsförening
 • Västra Lagnöströms Samf. Förening
 • Ringsö Samfällighetsförening
 • Smara Vägsamfällighet
 • Älvsala Vägförening
 • Mörbyfjärdens Samfällighetsförening
 • Sandviks Tomtägareförening
 • Stavsnäs Gärdes Vägförening
 • Brunns Vägförening
 • Bergsjö Vägförening
 • Ornöfärjans Samfällighetsförening
 • Rudboda Västra Samf. Förening
 • Grimetons-Torstorps Samf. Förening
 • Valuddens - Stenskärs Vägförening
 • Ribbybergs Samfällighetsförening
 • Stockby Vägförening
 • Viksbergs Samfällighetsförening