Tips och råd för dig som kassör

En förtroendevald kassör i en förening har det övergripande ansvaret över föreningens ekonomi. Att leda och planera arbetet kräver ofta mycket tid vilket gör att allt som borde göras inte alltid hinns med. Det är inte ovanligt att vi på Föreningshuset träffar en nytillträdd kassör i en förening som aldrig haft det ansvaret tidigare. Och inte fullt ut förstått vilket viktigt och ansvarsfullt uppdrag det är.

Full kontroll på ekonomin

Då har Föreningshusets lösningar och vårt stöd ofta varit förlösande för både kassören och styrelsen. Och under resans gång så utbildar vi kassören så att hen kan växa in i sin roll på ett naturligt sätt.

När nu anlitar oss på Föreningshuset så kan vi:

  • Ombesörja den löpande bokföringen med upprättande och registrering av verifikationer
  • Hantera alla utbetalningar såsom löner, utlägg och leverantörsfakturor
  • Följa upp budget, göra bokslut och redovisa olika typer av deklarationer till myndigheter

Automatisering med hjälp av webbaserat medlemsregister

Med Föreningshusets medlemssystem, så har föreningen en verifikation, med en inbetalningsjournal klar avseende föreningens alla medlems-, sektions- och bokningsavgifter. Här ingår bland annat automatisk påminnelsehantering när avgiften glömts och automatisk adressuppdatering vid flytt. Med aktuell medlemsstatus lätt tillgänglig är det enkelt att få fram bra underlag för att t.ex. budgetera kommande års medlemsavgifter.

Föreningshuset ser också till att allt ekonomiskt underlag arkiveras och att föreningen följer bokföringslagen.

Läs mer om våra tjänster:

Vi är specialister på att hantera föreningars administration

Det gäller all form av administration såsom medlemshantering, medlemsrekrytering, medlemskommunikation, ekonomi/bokföring för föreningar, fakturering, samt kansli. Många lastar gärna den som gärna bär heter det ju och om man som ordförande i en förening inte ser upp kan man plötsligt bära på ett nästan omänskligt lass av uppgifter som man kämpar för att hinna med. Alldeles för många brinnande föreningssjälar har slutat som utbrända och lite bittra före detta engagerade medlemmar. Det är synd. Så behöver det inte vara. Det är därför som Föreningshuset finns.

Kontakta oss för att närmare se över er förenings administrativa behov och hur vi kan hjälpa till.