Tips och råd för dig som ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsen och hen har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Det kan ibland kännas både ensamt och tungt, det vet vi på Föreningshuset av erfarenhet. Men det finns stöd att få och lösningar på det mesta. Vi på Föreningshuset hjälper gärna till.

Redovisning för ideella föreningar

Vi kan redovisning för ideella föreningar. Med oss som partner för ekonomiadministrationen, så har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn. Några exempel på frågor och områden är: inskränkt skattskyldig, mervärdesskattepliktig omsättning, skattefri och skattepliktig rörelseinkomst? Dessutom kan vi på ekonomisidan assistera vid frågor om hur till exempel avgifter till medlemmarna ska aviseras, ska det till exempel vara moms på någon av avgifterna? Inte alla ekonomer kan svara på detta. Det kan Föreningshuset. Det och mycket mer. Låt förtroendevalda fokusera på verksamheten ordnar vi redovisning- och ekonomifrågor.

Få mer tid över att till att verka för era medlemmar

När ni anlitar Föreningshuset för att ta hand om – hela eller delar av – föreningens administration, lyfts mycket tidsödande arbete bort från ordförandens och styrelsens bord. Styrelsearbetet kan bättre fokusera på frågeställningar som ligger i linje med verksamhetens syfte och mål. Styrelsearbetet blir därmed mer tillfredsställande och det blir lättare att behålla såväl som att rekrytera nya medlemmar till styrelsearbete.

Undvik glapp och kompetenstapp mellan ny och gammal styrelse

Föreningshuset är en stabil partner, vi har funnits sedan 1972 och har högsta kreditbetyg. Vi har 100% fokus på föreningsadministration så det finns ingen annan sidoverksamhet som distraherar eller förhindrar att era förväntningar uppfylls. Även om er förenings styrelse byts ut med jämna mellanrum, så finns vi alltid på plats och ser till att ge kontinuerlig service till er förening i form av bästa möjliga administration.

Läs mer om våra tjänster:

Vi är specialister på att hantera föreningars administration

Det gäller all form av administration såsom medlemshantering, medlemsrekrytering, medlemskommunikation, ekonomi/bokföring för föreningar, fakturering, samt kansli. Många lastar gärna den som gärna bär heter det ju och om man som ordförande i en förening inte ser upp kan man plötsligt bära på ett nästan omänskligt lass av uppgifter som man kämpar för att hinna med. Alldeles för många brinnande föreningssjälar har slutat som utbrända och lite bittra före detta engagerade medlemmar. Det är synd. Så behöver det inte vara. Det är därför som Föreningshuset finns.

Kontakta oss för att närmare se över er förenings administrativa behov och hur vi kan hjälpa till.