Outsourcing kansli

Att som styrelse hinna sköta allt det administrativa, driva verksamheten framåt och samtidigt hinna vara tillgänglig för medlemmar är nästintill omöjligt. Om ni väljer att outsourca ert kansli till oss kan ni lägga mer kraft på er kärnverksamhet.

Fullservice – både mot styrelsen och medlemmar

Vi hjälper inte bara till att sköta kontakten med medlemmarna, utan kan även hjälpa styrelsen med diverse administration. Vår kanslipersonal har tillgång till alla de programvaror som kan tänkas behövas för att ta fram professionella underlag och material till föreningens aktiviteter.

Fler kommunikationskanaler

Föreningar har oftast endast en e-postadress där de förtroendevalda kämpar för att hinna med att svara på inflödet av frågor. Väljer ni oss som kansli tar vi hand om er e-post och sätter dessutom upp ett eget telefonnummer som bemannas av vår personal alla dagar i veckan. Det går även att ordna en chatt som finns tillgänglig på er hemsida där medlemmarna snabbt kan få svar på frågor.

Läs mer om kansli