Digitala medlemskort

Världen går snabbt mot att bli mer och mer digitaliserad, något som blir viktigt för föreningar att hänga med i. Många föreningar har idag fysiska medlemskort som används för att kontrollera medlemskap vid till exempel årsmöten eller vid utnyttjande av rabatter. I Föreningshusets system finns det möjlighet att gå över till digitala medlemskort. Det sparar på miljön, minskar föreningens utgifter och underlättar för föreningens medlemmar.

Alltid uppdaterat, alltid tillgängligt

Med Föreningshusets lösning har medlemmarna alltid tillgång till sina medlemskort som ständigt är uppdaterade med den senaste informationen. Det går att visa både via en dator eller mobilen. Via en app kan medlemmarna spara ner sitt medlemskort på mobilen för att ytterligare underlätta åtkomsten. På medlemskortet finns medlemmens medlemsnummer, namn och giltighetstiden för medlemskapet.

Digitalt medlemskort

Anpassat efter er förenings profil

Det digitala medlemskortet anpassas efter er förening så medlemmen känner igen sig. På medlemskortet syns er logga samt er primära färg som återkommer genom alla funktioner en medlem passerar; Från Bli medlem till Min Sida och digitalt medlemskort.

Läs mer om kommunikation