Fortnox-integration

En av de tyngre posterna att inneha som förtroendevald i en förening är kassör. Det kan kännas ensamt och mycket att hålla reda på. Med vårt medlemssystem sköts en stor del av bokföringen helt automatiskt, och ni kan i stället lägga kraften på verksamheten.

Automatiserade processer

I medlemssystemet sker hela processen automatiskt. Från att medlemmen betalar in sin avgift, till att den bokförs i Fortnox. När medlemmen betalar in blir betalningen automatiskt inläst och registrerad i medlemssystemet. Betalningarna som kommit in under ett dygn sammanställs sedan till ett underlag som skickas till Fortnox för bokföring. Medlemssystemet har redan innan underlaget skickas konterat respektive betalning, så när underlaget når Fortnox bokförs det på rätt konto direkt.

Ekonomi integration
Läs mer om redovisning